Jak zaplatit

Na účet Školy umění č. 153624957/0600 prosíme posílejte příspěvky za výuku.

Variabilní symbol může být rodné číslo žáka.

DŮLEŽITÉ: Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno žáka, bydliště, obor (předejdeme tím případným nedorozuměním).

V době prázdnin stanovených MŠMT a době státních svátků výuka neprobíhá. 

Lektorka může zrušit 1 hodinu / pololetí bez náhrady. Všechny ostatní hodiny zrušené ze strany lektorky musí být nahrazeny. Hodiny zrušené ze strany žáka se nenahrazují. O absenci žáka prosím informujte vyučující lektorku alespoň 24 hodin předem.

V případě dlouhodobé nemoci žáka, úrazu žáka a ostatních závažných důvodů, může dojít k poměrnému vrácení školného. V takovém případě kontaktujte ředitelku školy.

Výuka začíná v týdnu od 23. září 2024 a poslední hodiny a závěrečné koncerty proběhnou poslední květnový týden roku 2025.


Ceník hudebních oborů

        Za pololetí
        Za čtvrtletí
Ceník hudebních oborů (2 žáci v hodině, 45 minut)
Elektrické klávesy
2 000 Kč
1 000 Kč
Flétna
2 000  Kč 1 000  Kč
Klavír
2 000  Kč 1 000  Kč
Kytara
2 000  Kč 1 000  Kč
Ceník hudebních oborů (individuální výuka, 45 minut)
Elektrické klávesy
3 200 Kč
1 600 Kč
Flétna
3 200 Kč 1 600 Kč
Klavír
3 200 Kč 1 600 Kč
Kytara
3 200 Kč 1 600 Kč
Ceník hudebních oborů (individuální výuka, 30 minut)
Elektrické klávesy
2 400 Kč
1 200 Kč
Flétna
2 400 Kč 1 200 Kč
Klavír
2 400 Kč 1 200 Kč
Kytara
2 400 Kč 1 200 Kč

Ceník doučování Českého jazyka za pololetí

Ceník doučování Matematiky za pololetí


Individuální výuka (1 žák v hodině)
30 minut
45 minut
60 minut


2 300 Kč 2 800 Kč
3 000 Kč
Skupinová výuka (2 žáci v hodině)
30 minut
45 minut
60 minut

 1 400 Kč 1700 Kč 1800 Kč

Ceník jazykových oborů za pololetí

Individuální výuka (1 žák v hodině)
30 minut
45 minut
60 minut
90 minut
Žáci 4 - 19 let
3 000 Kč 4 000 Kč
4 800 Kč
5 900 Kč
Dospělí nad 19 let
3 800 Kč 4 800 Kč 5 800 Kč 7 000 Kč
Skupinová výuka (2 až 4 žáci v hodině)
30 minut
45 minut
60 minut
90 minut
Žáci 4 - 19 let
2 500 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč
Dospělí nad 19 let
2 800 Kč 3 200 Kč 3 500 Kč 3 700 Kč


Školné můžete platit i čtvrtletně! (cena se nenavyšuje, pouze ji rozdělíte na dvě částky).

POLOLETNÍ ŠKOLNÉ

za 1. pololetí je potřeba zaplatit do 31. září

za 2. pololetí je potřeba zaplatit do 15. února

ČTVRTLETNÍ ŠKOLNÉ

za 1. čtvrtletí je potřeba zaplatit do 31. září

za 2. čtvrtletí je potřeba zaplatit do 30. listopadu

za 3. čtvrtletí je potřeba zaplatit do 15. února

za 4. čtvrtletí je potřeba zaplatit do 31. březnaMáte dotazy? Zeptejte se nás

Ochrana osobních údajů - GDPR

+420 774 107 208